Ubezpieczenie

CAŁODOBOWE CENTRUM POMOCY 

Uczestnicy wyjazdu objęci są ubezpieczeniem w PZU. Dla Państwa bezpieczeństwa czuwa CAŁODOBOWE CENTRUM POMOCY TEL. +48 22 566 55 44, HELP LINE 24 HOURS

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE STANDARD

W cenie ubezpieczeń jest wliczona obowiązkowa składka na UFG od 10 zł do 35 zł od osoby.

STANDARD – 99 zł obowiązkowe – obejmuje amatorskie uprawianie narciarstwa.

Polisa 1054526027

KL – 40000 zł – Koszty leczenia
NNW – 10000 zł – Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Polisa generalna obowiązkowa, obejmująca wszystkich klientów ABC-Holiday  – 99 zł doliczane automatycznie do umowy

UBEZPIECZENIE ROZSZERZONE

W cenie ubezpieczeń jest wliczona obowiązkowa składka na UFG od 10 zł do 35 zł od osoby.

STANDARD PLUS – 139 zł – Sport wysokiego ryzyka

KL – 120 000 zł – Koszty leczenia
NNW – 20 000 zł – Następstwa nieszczęśliwych wypadków
OC – 200 000 zł – odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych

Polisa 1043495744

Polisa Standard Plus ważna jest na czas jazdy na nartach (ważności skipassa)  w pozostałe dni wyjazdu uczestnik jest objęty polisą standard.

Polisa Standard Plus PZU WOJAŻER obejmuje rozszerzenie o uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI  100%  ZWROTU

REZERWACJA BEZ RYZYKA 100% ZWROT UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI I PRZERWANIA PODRÓŻY  DLA WINTEREVENT ABC-HOLIDAY

Wypadek – Choroba – Zgubione dokumenty – Zdarzenie losowe – Zwolnienie z pracy

 

Dokumenty

baner rossingol

Telefon

INFOLINIA OGÓLNA 52 307 66 88

Telefon

NOWI KLIENCI 533 747 894
533 781 203

Telefon

REZERWACJE VAL DI SOLE 570 639 729

Telefon

WYJAZDY FIRMOWE 533 747 894